Psychosociale therapie

Zorg voor je Kracht is een praktijk voor psychosociale therapie, waar (jong)volwassenen terecht kunnen met diverse psychische vragen of klachten. Denk aan vragen als beter voor jezelf willen opkomen of positiever naar jezelf willen kijken. Minder willen piekeren, stress op een betere manier willen leren hanteren. Inzicht willen krijgen in jouw gevoelens, gedachten, en gedrag. Of grip willen krijgen op lastige patronen die zich in jouw leven herhalen.

Klachten waar Zorg voor je Kracht veel mee te maken krijgt zijn somberheid of depressiviteit, burn-out, slecht slapen, piekeren, angst, stress, problemen in de relationele sfeer of problemen met het verwerken van een verlies (bijvoorbeeld van gezondheid, relatie, baan of een dierbare).

Psychosociale therapie biedt een veilige ruimte om jouw kracht te hervinden, persoonlijke uitdagingen aan te gaan en te groeien.

Psychosociale therapie is een laagdrempelige, praktische psychologische hulpverlening. De focus ligt hierbij niet alleen op de problemen zelf, maar ook op de manier waarop ze ervaren worden, welke betekenis ze hebben in het leven en hoe ermee omgegaan wordt. Vaak gaat het om vasthouden aan oude gewoontes en overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen. Door onder meer het vergroten van inzicht in eigen gevoelens, gedachten en gedragingen en het aanboren van alternatieven, wordt ruimte gecreëerd voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Het creëren en onderhouden van de werkrelatie tussen therapeut en cliënt neemt een centrale plaats in.

Uitgangspunt van psychosociale therapie is de overtuiging dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En dat de mens met zijn / haar klacht niet los gezien kan worden van de mensen en de wereld om zich heen; deze beïnvloeden elkaar.

Psychosociale hulpverlening is een duurzame vorm van zorg: het richt zich niet op de enkelvoudige klacht of op een enkelvoudig behandelprotocol. Het heeft een dieperliggende, structurele en contextuele benadering waardoor een positieve en blijvende verandering ontstaat.

"Luisteren kan zoveel zeggen"